Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik regulerer behandlingen af dine personoplysninger udført af Church of Scientology International på grundlag af den Europæiske Databeskyttelsesforordning (GDPR), som en del af dit besøg på vores hjemmeside www.newerapublications.com (herefter "hjemmeside"), eller din kommunikation med os via e-mail, telefon, fax og vores sociale mediekanaler (som Facebook, Twitter og Instagram).

Hvis du vil have mere information om, hvordan vi behandler personlige data via cookies, sociale plugins og andre typer sporingsteknologier, henvises du til vores cookie-politik.

1. HVEM ER VI?

1.1 Dine personoplysninger behandles på grundlag af gældende databeskyttelseslovgivning af Scientologi International Church, 6331 Hollywood Boulevard, Los Angeles, CA 90028, USA (i det følgende benævnt "CSI", "vi", "os", " vores"). Du kan kontakte os via e-mail på dpo@scientology.net.

1.2 Hvor der henvises i denne privatlivspolitik til love eller bestemmelser, er det underforstået, at eventuelle ændringer af disse love eller bestemmelser er inkluderet.

1.3 Vi forbeholder os ret til at ændre og tilpasse denne privatlivspolitik på eget initiativ. I så fald vil disse ændringer og tilpasninger blive meddelt dig via vores hjemmeside mindst to uger før disse ændringer og tilpasninger bliver gældende. Enhver yderligere brug af vores hjemmeside er underlagt den ændrede privatlivspolitik.

2. HVILKE AF DINE PERSONLIGE DATA BEHANDLER VI?

2.1 Når du bruger vores hjemmeside eller vores sociale medier, behandler vi:

 • Tekniske oplysninger, såsom oplysninger om din enhed, IP-adresse, browser type, geografisk placering og operativsystem;
 • Browseradfærd, som f.eks. længden af dit besøg, de links du klikker, de sider du besøger og den hyppighed du besøger en side på.

2.2 Når du kommunikerer med os ved at udfylde en kontaktformular på vores hjemmeside eller via e-mail, telefon, fax eller sociale medier, så behandler vi:

 • Identitetsoplysninger, som du giver os, som f.eks. dit fornavn, efternavn, køn, fødselsdato, alder, firmaet du arbejder for, præferencer og interesser;
 • Kontaktoplysninger, som du giver os, som f.eks. din email-adresse, postadresse, land, telefonnummer og mobilnummer;
 • Indholdet af meddelelsen, som f.eks. din anmodning eller dit spørgsmål;
 • Tekniske oplysninger om kommunikationen, som f.eks. med hvem du kommunikerer hos os, dato og tidspunkt for kommunikationen;
 • Offentligt tilgængelig information om dig, såsom information offentligt tilgængelig på din sociale medieprofil;
 • Andre personlige oplysninger, du giver os.

2.3 Når du bestiller noget, f.eks. en bog eller en informationspakke:

 • Identitetsoplysninger, som du giver os, f.eks. dit fornavn, efternavn, firmaet du arbejder for, præferencer og interesser;
 • Kontaktoplysninger, som du giver os, f.eks. din email-adresse, postadresse, land, telefonnummer og mobilnummer;
 • Ordreoplysninger, såsom titlen på den bog, du har købt;
 • Betalingsoplysninger, såsom det beløb du har betalt.

2.4 Vi modtager de fleste af dine personoplysninger direkte fra dig, men det kan ske, at vi modtager yderligere oplysninger om dine præferencer og browseradfærd fra partnere som Google. Hvis du har brug for flere oplysninger om de personlige data, som disse parter behandler om dig og gør tilgængelige for andre, bedes du kontakte deres respektive privatlivspolitikker.

3. TIL HVILKE FORMÅL BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER OG HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR DETTE?

3.1 I tabellen nedenfor forklarer vi de formål, som vi behandler dine personlige data for og på hvilket retsgrundlag vi gør det. Vi anvender de følgende retsgrundlag:

 • Dit samtykke, hvor du er informeret om, hvad dette samtykke indebærer, før du frit giver dit samtykke;
 • En kontrakt med dig, for at udføre kontrakten eller for at tage skridt forud for indgåelse af en kontrakt med dig;
 • En juridisk forpligtelse, som vi skal overholde;
 • Vores legitime interesse, såsom løbende forbedringer af vores hjemmeside, sociale medier, materialer og tjenester for at sikre, at du har den bedst mulige oplevelse, for at sikre dem mod misbrug og ulovlig aktivitet, at formidle og fremme dem og gøre dem tilgængelige for dig, herunder vores sociale forbedrings- og humanitære programmer.

4. HVEM SENDER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL?

4.1 Vi er afhængige af tredjeparter, som for eksempel:

 • Til at præsentere vores hjemmeside til dig (som f.eks. en hosting udbyder); eller
 • Til at målrette vores reklameoplysninger (som f.eks. et marketingfirma); eller
 • Til at ekspedere din ordre (f.eks. en kurerservice til at levere materialerne til dig); eller
 • Til at ekspedere din betaling (som f.eks. en betalingstjenesteudbyder eller et kreditkontrolorgan).

  Disse tredjeparter har kun lov til at behandle dine personlige oplysninger på vores vegne og efter vores udtrykkelige skriftlige instruktion. Vi garanterer også, at alle disse tredjeparter er udvalgt med passende omhu og har forpligtet sig til at overholde dine personlige datas sikkerhed og integritet.

4.2 Vi kan dele dine personlige data med andre nationale, regionale eller lokale organisationer forbundet med Scientology Kirken, såsom lokale kirker, missioner og sociale forbedrings- og humanitære programmer. Vi kan for eksempel dele dine kontaktoplysninger med en kirke i dit område, hvis du har udtrykt interesse for at blive medlem af en Scientology-organisation, så de kan kontakte dig. Vi vil dog sikre, at alle Scientology-organisationer tager passende hensyn til, at al behandling af dine personoplysninger er i overensstemmelse med det, der er angivet i denne cookie-politik.

4.3 Vi kan være lovligt forpligtet til at dele dine personlige oplysninger med retshåndhævende myndigheder eller repræsentanter, retsmyndigheder, statslige myndigheder eller organer, herunder databeskyttelsesmyndigheder, for at overholde en retlig forpligtelse som beskrevet i afsnit 3 ovenfor.

4.4 Vi sender ikke dine personlige oplysninger på en identificerbar måde til nogen anden tredjepart end dem, der er nævnt i afsnit 4.1, 4.2, 4.2 og 4.4 uden dit udtrykkelige samtykke til det. Vi kan dog sende anonyme data til andre organisationer, der kan bruge disse data til forbedring af materialer og tjenester samt til at skræddersy markedsføring, fremvisning og salg af disse materialer og tjenester.

5. HVORDAN BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

5.1 Vi behandler dine personoplysninger både inden for og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA), også i USA. For at behandle dine personlige data med det formål, der er beskrevet i afsnit 3 ovenfor, kan vi også overføre dine personlige oplysninger til tredjeparter, der behandler på vores vegne uden for EØS. Hver enhed uden for EØS, der behandler dine personoplysninger, vil være forpligtet til at overholde passende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med behandling af dine personoplysninger. For CSI skyldes sådanne garantier, at vi er direkte bundet af overholdelse af EU-lovgivningen i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger. For tredjeparter kan sådanne garantier være konsekvensen af:

 • Modtagerlandet har lovgivning på plads, der kan betragtes som ækvivalent med beskyttelsen i EØS; eller
 • En kontraktlig aftale mellem os og denne enhed; eller
 • En godkendt certificeringsmekanisme, som f.eks. EU-USA's Privacy Shield-afgørelse vedtaget af Europa-Kommissionen den 12. juli 2016.

5.2 Vi kan overføre anonymiserede og/eller opsummerede data til organisationer uden for EØS. Skulle en sådan overførsel finde sted, vil vi sørge for, at der findes sikkerhedsforanstaltninger til at garantere sikkerheden og integriteten af ??dine data og alle rettigheder i forhold til dine personlige data, som du måtte nyde under gældende obligatorisk lovgivning.

6. HVILKE KVALITETSSIKRINGER OPFYLDER VI?

6.1 Vi gør vores yderste for kun at behandle de personoplysninger, der er nødvendige for at opnå de formål, der er anført i afsnit 3 ovenfor.

6.2 Dine personoplysninger behandles kun så længe som nødvendigt for at opnå de formål, der er anført i afsnit 3 ovenfor eller indtil det tidspunkt, hvor du tilbagetrækker dit samtykke til at behandle dem. Din tilbagetrækning af samtykke kan betyde, at du ikke længere kan bruge hele eller en del af vores hjemmeside. Vi vil de-identificere dine personlige data, når de ikke længere er nødvendige til de formål, der er beskrevet i afsnit 3 ovenfor, medmindre der er:

 • En overordnet interesse for CSI eller enhver anden tredjepart, i at personoplysningerne forbliver identificeres; eller
 • En juridisk eller lovpligtig forpligtelse eller en retslig eller administrativ afgørelse, der forhindrer os i at de-identificere dem.

6.3 Du forstår, at et væsentligt aspekt af vores marketingindsats vedrører at gøre vores marketingmaterialer mere relevante for dig. Dette gør vi gør ved at tilpasse din unikke profil baseret på relevante egenskaber og ved derefter at bruge denne profil til at sende dig meddelelser, tilbud, reklamer, nyhedsbreve og anden salgsrelateret information om materialer og service, der kan interessere dig.

6.4 Vi vil træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at holde dine personlige oplysninger sikre mod uautoriseret adgang eller tyveri samt utilsigtet tab, manipulering eller ødelæggelse. Adgang fra vores medarbejdere eller tredjepersoners personale er begrænset til kun det, de behøver at vide, og de er underlagt strenge fortrolighedsforpligtelser. Du forstår dog, at sikkerhedsforpligtelse beror på indsats efter bedste evne, og kan aldrig garanteres.

6.5 Hvis du er registreret til at modtage salgsrelaterede oplysninger, som f.eks. kommunikation, reklamer, tilbud og nyhedsbreve, via e-mail eller andre personlige elektroniske kommunikationskanaler, kan du ændre dine præferencer for at modtage sådanne oplysninger ved at klikke på det afmeld link, der medfølger i sådanne salgsrelaterede oplysninger.

6.6 Hvis du er registreret for at modtage papirfremmende oplysninger, som f.eks. magasiner, kommunikation, reklamer, tilbud og nyhedsbreve, via almindelig post kan du gøre indsigelse mod at modtage yderligere ved at indsende en anmodning til vores databeskyttelsesofficer i overensstemmelse med afsnit 8 i denne cookie-politik.

7. HVAD ER DINE RETTIGHEDER?

7.1 Du har ret til indsigt i alle personlige oplysninger behandlet af os, der vedrører dig. Vi forbeholder os ret til at opkræve et rimeligt administrationsgebyr for flere efterfølgende anmodninger om adgang, der tydeligt fremlægges for at forårsage gener eller skade for os. Hver anmodning skal angive, hvilken behandlingsaktivitet du ønsker at udøve din ret til indsigt i og skal angive, hvilke datakategorier du ønsker at få adgang til.

7.2 Du har ret til berigtigelse, dvs. at bede om at eventuelle personlige data vedrørende dig, der er unøjagtige, korrigeres gratis. Hvis du indsender en anmodning om korrektion, skal din anmodning ledsages af bevis for, at de data, der ønskes korrigeret, er fejlagtige.

7.3 Du har ret til at tilbagetrække et samtykke, du har givet tidligere for processing of your personal data.

7.4 Du har ret til sletning, dvs. at anmode om, at personoplysninger vedrørende dig slettes, hvis disse data ikke længere er påkrævet med henvisning til formålene, eller hvis du tilbagetrækker dit samtykke til at behandle dem. Du skal imidlertid være opmærksom på, at en anmodning om sletning vil blive evalueret af os mod:

 • Vores og en tredjeparts interesser, som kan tilsidesætte dine interesser; eller
 • Juridiske eller lovmæssige forpligtelser eller administrative eller retslige afgørelser, der kan modsætte sig en sådan sletning.

7.5 Du har begrænsning af behandling i stedet for sletning, dvs. at anmode om, at vi begrænser behandlingen af ??dine personlige data, hvis:

 • Vi verificerer nøjagtigheden af ??dine personlige data; eller
 • Behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletningen af ??dine personlige data; eller
 • Du skal bruge dine personlige data til at etablere, udøve eller forsvare en retskrav, mens vi ikke længere har brug for dine personlige data til de formål, der er anført i artikel 3 ovenfor; eller
 • Vi verificerer, om vores legitime interesser tilsidesætter dine interesser, hvis du udøver din ret til at gøre indsigelse i overensstemmelse med artikel 8.6.

7.6 Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvis:

 • Behandlingen er baseret på vores legitime interesse; og
 • Du kan bevise, at der er alvorlige og berettigede grunde forbundet med din særlige situation, der berettiger en sådan indsigelse; og
 • Vores legitime interesser ikke tilsidesætter dine interesser.

  Men hvis den påtænkte behandling kvalificerer som direkte markedsføring, har du ret til gratis og uden begrundelse at gøre indsigelse mod en sådan behandling.

7.7 Du har ret til dataportabilitet, dvs. at modtage fra os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format alle personlige data, du har givet os, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke eller en kontrakt med dig.

7.8 Hvis du ønsker at indgive en anmodningom at udøve en eller flere af ovenstående rettigheder, kan du kontakte vores dataansvarlige ved at sende en e-mail til dpo@scientology.net. En e-mail, der anmoder om at udøve en ret, vil ikke blive opfattet som samtykke til behandling af dine personlige data ud over, hvad der kræves for at håndtere din anmodning. En sådan anmodning skal opfylde følgende betingelser:

 • Angiv klart hvilken ret du ønsker at udøve; og
 • Angiv tydeligt grundene til at udøve din ret, hvis det er nødvendigt; og
 • Din anmodning skal være dateret og underskrevet; og
 • Din anmodning skal ledsages af en digitalt scannet kopi af dit gyldige identitetskort, der beviser din identitet. Hvis du bruger kontaktformularen, kan vi bede dig om din underskrevne bekræftelse og identitetsbevis.

  Vi vil straks informere dig om at have modtaget din anmodning. Hvis anmodningen opfylder betingelserne ovenfor og viser sig gyldig, vil vi ære det så hurtigt som muligt og senest tredive (30) dage efter at have modtaget din anmodning.

  Hvis du har nogen klager vedrørende vores behandling af ??dine personlige oplysninger, kan du altid kontakte vores datasansvarlige ved at sende en e-mail til dpo@scientology.net. Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, står det dig frit at indgive en klage til den rette databeskyttelsesmyndighed.